Son Eklenenler
Vali Zorluoğlu STK Platformu’na konuk oldu
Güncel - ...
Bir haftalık bebek sokağa terk edildi
Güncel - ...
3 haftanın kralı Serdar
Spor - ...
Spor salonu tamamlanıyor
Spor - ...
Eylül ayı toplantıları başlıyor
Güncel - ...
ELAZIĞ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Tarih:     30.08.2013 18:28:09
Kategori: İlanlar
Okunma: 612 defa okunmuştur
Facebookta paylaş
Twitterda paylaş

ELAZIĞ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi: 7

Yasal Kapsam: 13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet: 1. adım... – 88.578,00

3 KALEM MUHTELİF GIDA ALIMI

3 KALEM MUHTELİF GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2013/118899

1- İdarenin

a) Adresi: OLGUNLAR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:2 23100 MERKEZ/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası: 424 2470510 - 424 2476013

c) Elektronik posta adresi: khb23.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Birimi

c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyacına binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde peyder pey teslimat yapılır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 (Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği İhale Komisyon Odası)

b) Tarihi ve saati: 09.09.2013 – 16.00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı göst

viagra spot link online
where can i buy generic viagra generic viagra baku az rx-health generic viagra softabs po box delivery
viagra substites using viagra with penis pump buy viagra in toronto
buy herbal viagra jellys how to ask doctor for viagra viagra wall plate
when women cheat my husband cheated with a man cheaters
why husband cheat on their wife reason why husband cheat why do husbands have affairs
My husband cheated on me cheats click here
click here cheat wife click
marriage affairs read My wife cheated on me
link why women cheat on their husband why do wife cheat on husband
Yorumlar (0)
 

Henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapCopyright ©2012 Birlik Medya Elmar Yazılım Haber Sistemi
Aktif: 40  Ziyaretçi
Toplam: 1658183  Ziyaretçi

Birlik Haber Gazete Yeni Çağ Fırat Nurhak Uluova Turan